วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561Yellow gold

🇹🇭ปาเต๊ะไทยแลนด์🇹🇭
Facebook Page : ปาเต๊ะไทยแลนด์ Tell. 081-598-6409/ 080-703-4950 เราคือผู้ผลิต
ID Line.0807034950
ID Page. 907108012742250
Instagram : handmand_thailand
Google Map : วิสาหกิจชุมชนผ้าปาเต๊ะบาโงเปาะเล็ง
Youtube ปาเต๊ะไทยแลนด์ (ผ้าปาเต๊ะ-สุไหงโกลก)


วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561Nina Batek Shop 

🇹🇭ปาเต๊ะไทยแลนด์🇹🇭
Facebook Page : ปาเต๊ะไทยแลนด์ Tell. 081-598-6409/ 080-703-4950 เราคือผู้ผลิต
ID Line.0807034950
ID Page. 907108012742250
Instagram : handmand_thailand
Google Map : วิสาหกิจชุมชนผ้าปาเต๊ะบาโงเปาะเล็ง
Youtube ปาเต๊ะไทยแลนด์ (ผ้าปาเต๊ะ-สุไหงโกลก)


Park Batek Thailand (Bangobohleng Sungaiko-lok)

🇹🇭าเต๊ะไทยแลนด์🇹🇭
Facebook Page : ปาเต๊ะไทยแลนด์ Tell. 081-598-6409/ 080-703-4950 เราคือผู้ผลิต
ID Line.0807034950
ID Page. 907108012742250
Instagram : handmand_thailand
Google Map : วิสาหกิจชุมชนผ้าปาเต๊ะบาโงเปาะเล็ง
Youtube ปาเต๊ะไทยแลนด์ (ผ้าปาเต๊ะ-สุไหงโกลก)


Fabric Factory

🇹🇭ปาเต๊ะไทยแลนด์🇹🇭
Facebook Page : ปาเต๊ะไทยแลนด์ Tell. 081-598-6409/ 080-703-4950 เราคือผู้ผลิต
ID Line.0807034950
ID Page. 907108012742250
Instagram : handmand_thailand
Google Map : วิสาหกิจชุมชนผ้าปาเต๊ะบาโงเปาะเล็ง
Youtube : ปาเต๊ะไทยแลนด์ (ผ้าปาเต๊ะ-สุไหงโกลก)

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

"We will make history to create a legendary Batek
Southern Thai Identity"
🇹🇭️ปาเต๊ะไทยแลนด์🇹🇭
งานแฮนเมด💯%
ติดต่อได้ที่..
Facebook Page : ปาเต๊ะไทยแลนด์ Tell. 081-598-6409/080-703-4950 เราคือผู้ผลิต
ID Line.0807034950
ID Page. 907108012742250
Instagram : handmand_thailand
Google Map : วิสาหกิจชุมชนผ้าปาเต๊ะบาโงเปาะเล็ง
Youtube : ปาเต๊ะไทยแลนด์ (ผ้าปาเต๊ะ-สุไหงโกลก)
️สนับสนุนโดย🇹🇭
1.โรงผ้าปาเต๊ะสุไหงโก-ลก (นายเจ๊ะอาแซ บินเจ๊ะอาหลี)
2.อุทยานผ้าปาเต๊ะ (ชุมชนบาโงเปาะเล็ง) สำนักงานเทศบาลสุไหงโก-ลก
3.ร้านนินาปาเต๊ะ (นางสาวเจ๊ะอัสรีนา บินเจ๊ะอาหลี)
ปาเต๊ะไทยแลนด์

ปาเต๊ะสายรุ้ง "Patek Rainbow" 🌼 ผ้าปาเต๊ะแท้..สายรุ้ง 🌈  ไม่มีซ้ำใครแน่นอนค่ะ 👉 ร้านเดียวในไทย 👉 ที่นี่ค่ะ  🇹🇭 ปาเต๊ะไทย...