บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2018
รูปภาพ
Yellow gold

🇹🇭️ปาเต๊ะไทยแลนด์🇹🇭️ Facebook Page :ปาเต๊ะไทยแลนด์ Tell. 081-598-6409/ 080-703-4950 เราคือผู้ผลิต ID Line.0807034950 ID Page.907108012742250 Instagram :handmand_thailand Google Map :https://goo.gl/maps/4mESZb1N8SR2 Google Map :วิสาหกิจชุมชนผ้าปาเต๊ะบาโงเปาะเล็ง Youtube :https://www.youtube.com/channel/UC7kCnY8dPrVbleohxdyriqg… Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC7kCnY8dPrVbleohxdyriqg Youtube : ปาเต๊ะไทยแลนด์ (ผ้าปาเต๊ะ-สุไหงโกลก) Twitter : https://twitter.com/BatikThailand Google+ :
รูปภาพ
Nina Batek Shop 
🇹🇭️ปาเต๊ะไทยแลนด์🇹🇭️ Facebook Page :ปาเต๊ะไทยแลนด์ Tell. 081-598-6409/ 080-703-4950 เราคือผู้ผลิต ID Line.0807034950 ID Page.907108012742250 Instagram :handmand_thailand Google Map :https://goo.gl/maps/4mESZb1N8SR2 Google Map :วิสาหกิจชุมชนผ้าปาเต๊ะบาโงเปาะเล็ง Youtube :https://www.youtube.com/channel/UC7kCnY8dPrVbleohxdyriqg… Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC7kCnY8dPrVbleohxdyriqg Youtube : ปาเต๊ะไทยแลนด์ (ผ้าปาเต๊ะ-สุไหงโกลก) Twitter : https://twitter.com/BatikThailand Google+ :https://plus.google.com/u/0/collection/EAV1bB Blogger :
รูปภาพ
Park Batek Thailand (Bangobohleng Sungaiko-lok)
🇹🇭️ปาเต๊ะไทยแลนด์🇹🇭️ Facebook Page :ปาเต๊ะไทยแลนด์ Tell. 081-598-6409/ 080-703-4950 เราคือผู้ผลิต ID Line.0807034950 ID Page.907108012742250 Instagram :handmand_thailand Google Map :https://goo.gl/maps/4mESZb1N8SR2 Google Map :วิสาหกิจชุมชนผ้าปาเต๊ะบาโงเปาะเล็ง Youtube :https://www.youtube.com/channel/UC7kCnY8dPrVbleohxdyriqg… Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC7kCnY8dPrVbleohxdyriqg Youtube : ปาเต๊ะไทยแลนด์ (ผ้าปาเต๊ะ-สุไหงโกลก) Twitter : https://twitter.com/BatikThailand Google+ :https://plus.google.com/u/0/collection/EAV1bB Blogger :https://handmade-thailand.blogspot.com/
รูปภาพ
Fabric Factory
🇹🇭️ปาเต๊ะไทยแลนด์🇹🇭️ Facebook Page :ปาเต๊ะไทยแลนด์ Tell. 081-598-6409/ 080-703-4950 เราคือผู้ผลิต ID Line.0807034950 ID Page.907108012742250 Instagram :handmand_thailand Google Map :https://goo.gl/maps/4mESZb1N8SR2 Google Map :วิสาหกิจชุมชนผ้าปาเต๊ะบาโงเปาะเล็ง Youtube :https://www.youtube.com/channel/UC7kCnY8dPrVbleohxdyriqg… Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC7kCnY8dPrVbleohxdyriqg Youtube : ปาเต๊ะไทยแลนด์ (ผ้าปาเต๊ะ-สุไหงโกลก) Twitter : https://twitter.com/BatikThailand Google+ :https://plus.google.com/u/0/collection/EAV1bB
รูปภาพ
"We will make history to create a legendary Batek Southern Thai Identity"
🇹🇭️ปาเต๊ะไทยแลนด์🇹🇭️
งานแฮนเมด💯% ติดต่อได้ที่.. Facebook Page : ปาเต๊ะไทยแลนด์ Tell. 081-598-6409/080-703-4950 เราคือผู้ผลิต ID Line.0807034950 ID Page. 907108012742250 Instagram : handmand_thailand Google Map : https://goo.gl/maps/4mESZb1N8SR2 Google Map : วิสาหกิจชุมชนผ้าปาเต๊ะบาโงเปาะเล็ง Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC7kCnY8dPrVbleohxdyriqg… Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC7kCnY8dPrVbleohxdyriqg Youtube : ปาเต๊ะไทยแลนด์ (ผ้าปาเต๊ะ-สุไหงโกลก) Twitter : https://twitter.com/BatikThailand Google+ : https://plus.google.com/u/0/collection/EAV1bB Blogger : https://handmade-thailand.blogspot.com/ ️สนับสนุนโดย🇹🇭
1.โรงผ้าปาเต๊ะสุไหงโก-ลก (นายเจ๊ะอาแซ บินเจ๊ะอาหลี)
2.อุทยานผ้าปาเต๊ะ (ชุมชนบาโงเปาะเล็ง) สำนักงานเทศบาลสุไหงโก-ลก
3.ร้านนินาปาเต๊ะ (นางสาวเจ๊ะอัสรีนา บินเจ๊ะอาหลี)