โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2019
รูปภาพ
Office Patek Thailand 

 งานแฮนเมด💯%
Facebook Page : ปาเต๊ะไทยแลนด์ Tell. 081-598-6409/ 080-703-4950 เราคือผู้ผลิต
ID Line.0807034950
#ผ้าปาเต๊ะสุไหงโกลก
#ผ้าปาเต๊ะภาคใต้
#ผ้าถุงไทย
#ผ้าปาเต๊ะไทยแลนด์
#ของฝากสุไหงโกลก
#งานแฮนเมด
#จังหวัดชายแดนใต้

รูปภาพ
รูปภาพ
Patek Thaialnd
#ผ้าปาเต๊ะแท้
#ผ้าปาเต๊ะสุไหงโกลก
#งานแฮนเมด💯%
#ที่นี่สุไหงโกลก
#ของฝากสุไหงโกลก
#ปาเต๊ะไทยแลนด์
#ขายปลีกและส่ง
#ผ้าถุงไทย
#ผ้าปาเต๊ะภาคใต้

สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นปักษ์ใต้
เราอยากเห็นคนไทย "ภูมิใจ" เวลาใช้ของไทย
นี่คือ "แบรนด์ไทยและฉันภูมิใจกับมัน"
I see Thai people "proud" at the time of use in Thailand.
This is a "Thai brand and I'm proud of it."

🇹🇭ปาเต๊ะไทยแลนด์🇹🇭
ปาเต๊ะสยาม งานแฮนเมด💯%
🔸Facebook Page : ปาเต๊ะไทยแลนด์ Tell. 081-598-6409/ 080-703-4950 เราคือผู้ผลิต
🔸ID Line : 0807034950
🔸Instagram : handmand_thailand
🔸Google Map : ร้านนินาปาเต๊ะ (ปาเต๊ะไทยแลนด์)
🔸Youtube : ปาเต๊ะไทยแลนด์ (ผ้าปาเต๊ะ-สุไหงโกลก)
🔸Twitter : https://twitter.com/BatikThailand
🔸Google+ : https://plus.google.com/u/0/collection/EAV1bB
🔸Blogger : https://handmade-thailand.blogspot.com/

สนับสนุนโดย🇹🇭
1.โรงผ้าปาเต๊ะสุไหงโก-ลก (นายเจ๊ะอาแซ บินเจ๊ะอาหลี)