โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน 19, 2017
รูปภาพ
Fabric Factory Handmade workman's hand made products are guaranteed quality, no color peeling.  Fabric Factory Arts and Cultural Heritage Southern Border Identity (Su-ngai Kolok, Narathiwat) Fabric Factory, Southern Thailand A standard 2-yard length can be added or lengthened. Because we are the factory. For more information Hand made Thailand  Tel. 081-598-6409 / 080-703-4950  producer ID Line.0807034950 ID Page 907108012742250 Map: https://goo.gl/maps/GKKuySU9V1x Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC7kCnY8dPrVbleohxdyriqg
โรงผลิตผ้าผืน งานฝีมือแรงงานคนสินค้าทำมือทุกชิ้น มีคุณภาพ รับประกันสีไม่หลุดลอก โรงผลิตผ้าผืน ทีมผู้สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม อัตลักษณ์ชายแดนปักษ์ใต้ (อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส) โรงผลิตผ้าผืน เมืองภาคใต้ ประเทศไทย ผ้าผืนความยาว 2 หลา มาตรฐาน หรือ เพิ่มขนาดความยาวก็ได้ เพราะเราคือโรงผลิต สนใจติดต่อ ผ้าปาเต๊ะ - สุไหงโกลก Tel. 081-598-6409/ 080-703-4950  เราคือผู้ผลิต ID Line.0807034950 ID Page 907108012742250 Map : https://goo.gl/maps/GKKuySU9V1x Youtube : https:/…
รูปภาพ
Fabric Factory Handmade workman's hand made products are guaranteed quality, no color peeling.  Fabric Factory Arts and Cultural Heritage Southern Border Identity (Su-ngai Kolok, Narathiwat) Fabric Factory, Southern Thailand A standard 2-yard length can be added or lengthened. Because we are the factory. For more information Hand made Thailand  Tel. 081-598-6409 / 080-703-4950  producer ID Line.0807034950 ID Page 907108012742250 Map: https://goo.gl/maps/GKKuySU9V1x Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC7kCnY8dPrVbleohxdyriqg
โรงผลิตผ้าผืน งานฝีมือแรงงานคนสินค้าทำมือทุกชิ้น มีคุณภาพ รับประกันสีไม่หลุดลอก โรงผลิตผ้าผืน ทีมผู้สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม อัตลักษณ์ชายแดนปักษ์ใต้ (อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส) โรงผลิตผ้าผืน เมืองภาคใต้ ประเทศไทย ผ้าผืนความยาว 2 หลา มาตรฐาน หรือ เพิ่มขนาดความยาวก็ได้ เพราะเราคือโรงผลิต สนใจติดต่อ ผ้าปาเต๊ะ - สุไหงโกลก Tel. 081-598-6409/ 080-703-4950 เราคือผู้ผลิต ID Line.0807034950 ID Page 907108012742250 Map : https://goo.gl/maps/GKKuySU9V1x Youtube : https://www.youtube.com/…