บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์ 24, 2019
รูปภาพ
Office Patek Thailand

#ผ้าปาเต๊ะสุไหงโกลก
#ผ้าปาเต๊ะภาคใต้
#ผ้าถุงไทย
#ผ้าปาเต๊ะไทยแลนด์
#ของฝากสุไหงโกลก
#งานแฮนเมด
#จังหวัดชายแดนใต้ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นปักษ์ใต้
เราอยากเห็นคนไทย "ภูมิใจ" เวลาใช้ของไทย
นี่คือ "แบรนด์ไทยและฉันภูมิใจกับมัน"
I see Thai people "proud" at the time of use in Thailand.
This is a "Thai brand and I'm proud of it."
🇹🇭ปาเต๊ะไทยแลนด์🇹🇭
ปาเต๊ะสยาม งานแฮนเมด