โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม 10, 2017
รูปภาพ
Patek Handmade Thailand. Patek Fabrics Fabric Factory Handmade workman's hand made products are guaranteed quality, no color peeling. Fabric Factory Arts and Cultural Heritage Southern Border Identity Narathiwat Textile Factory, South Thailand What's the deal? Inheritance inherits from generation to generation. To continue the arts and sciences continue to exist. It also develops strategies to inform local, homeland, culture, linking the ancients to the present. 2-yard standard length or standard length Because we are producers. Contact
ผ้าปาเต๊ะ - สุไหงโกลก Tell. 081-598-6409/ 080-703-4950 เราคือผู้ผลิต Patek - Sungaikolok  Tell. 081-598-6409 / 080-703-4950  producer ID Line.0807034950 ID Page 907108012742250 Instagram : Handmade_Thailand Map : https://goo.gl/maps/Z6pc1RzeErq Youtube :https://www.youtube.com/channel/UC7kCnY8dPrVbleohxdyriqg… Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC7kCnY8dPrVbleohxdyriqg Twitter : https://twitter.com/BatikThailand Google+ : https://plus.google.com/u/0/collec…
รูปภาพ
ผ้าปาเต๊ะ สินค้าทำมือของประเทศไทย ผ้าปาเต๊ะ โรงผลิตผ้าผืน งานฝีมือแรงงานคนสินค้าทำมือทุกชิ้น มีคุณภาพ รับประกันสีไม่หลุดลอก โรงผลิตผ้าผืน ทีมผู้สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม อัตลักษณ์ชายแดนปักษ์ใต้ (อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส)โรงผลิตผ้าผืน เมืองภาคใต้ ประเทศไทย สิ่งที่จำหน่ายคือ ความเป็นมรดกการสืบทอดต่อจากคนสู่รุ่นต่อรุ่น เพื่อยังคงศาสตร์และศิลป์ให้คงอยู่สืบไป พร้อมกับพัฒนากลยุทธ์เพื่อบอกกล่าวความเป็นท้องถิ่น บ้านเกิด วัฒนธรรมการเชื่อมโยงของโบราณสู่ยุคปัจจุบัน ผ้าผืนความยาว 2 หลา มาตรฐาน หรือ เพิ่มขนาดความยาว เพราะเราคือผู้ผลิต สนใจติดต่อ ผ้าปาเต๊ะ - สุไหงโกลก Tel. 081-598-6409/ 080-703-4950  เราคือผู้ผลิต Handmade Thailand. (Patek Fabrics) ผ้าปาเต๊ะ - สุไหงโกลก Tell. 081-598-6409/ 080-703-4950 เราคือผู้ผลิต Patek - Sungaikolok  TeLl. 081-598-6409 / 080-703-4950  producer ID Line.0807034950 ID Page 907108012742250 Instagram : Handmade_Thailand Map : https://goo.gl/maps/Z6pc1RzeErq Youtube :https://www.youtube.com/channel/UC7kCnY8dPrVbleohxdyriqg… Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC7kCnY8dPrVbleohxdyriq…