โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม 1, 2018
รูปภาพ
ปาเต๊ะไทยแลนด์
bag / sarong / costume  Handmade Thailand ขอขอบคุณ🙏🙏 อาจารย์เกศรา เพชรมณี และอาจารย์
อรอนงค์ ศรีวิเชียร จากโรงเรียนสุไหงโก-ลก ที่ได้คัดสรรเอาผ้าปาเต๊ะสายรุ้ง จากอุทยานผ้าปาเต๊ะบาโงเปาะเล็ง ใช้ในการแสดงของน้องนักเรียนได้อย่างสวยงามมากค่ะ ร่วมกันสนุนศิลปอัตลักษณ์ผ้าปาเต๊ะท้องถิ่นใต้ให้คงอยู่ต่อไปค่ะ #งานแรก
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นักเรียน โรงเรียนสุไหงโก-ลก ร่วมให้การต้อนรับพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเป็นประธาน เปิดโครงการกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ อำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมรับรู้รับทราบถึงผลงานจากการจัดการศึกษาที่รัฐบาลได้กำหนดและมอบหมายให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยได้ดำเนินการ โดยเน้นการทำงานในลักษณะบูรณาการและมีส่วนร่วม ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นในด้านคุณภาพการศึกษา ทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ ทักษะ และคุณธรรม เน้นเรื่องโอกาสทางการศึกษาให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
#งานที2
" อุ่นไอรัก สามวัฒนธรรมชายแดนใต้
พหุวั…
รูปภาพ
ปาเต๊ะไทยแลนด์ 
รวมความหลากหลายของความเป็นท้องถิ่นปักษ์ใต้บ้านเรา 🇹🇭ผ้าปาเต๊ะไทยแลนด์🇹🇭 Handmade Thailand100 % เราอยากเห็นคนไทย
"ภูมิใจ" เวลาใช้ของไทยนี่คือ "แบรนด์ไทยและฉันภูมิใจกับมัน" I see Thai people "proud" at the time of use in
Thailand. This is a "Thai brand and I'm proud of it." สืบสานศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นคงอยู่สืบไป !!!
ร่วมเวลากว่า 30 ปี ติดต่อสอบถาม. Facebook Page :ปาเต๊ะไทยแลนด์ Tell. 081-598-6409/ 080-703-4950
เราคือผู้ผลิต IDLine. 0807034950 IDPage.907108012742250 Instagram:handmand_thailand GoogleMap :https://goo.gl/maps/4mESZb1N8SR2 GoogleMap :วิสาหกิจชุมชนผ้าปาเต๊ะบาโงเปาะเล็ง Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC