โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม 31, 2017
รูปภาพ
เริ่มผลิตต่อ ปี 2561
ผ้าปาเต๊ะ ผลิตภัณฑ์ทำมือของประเทศไทย โรงผลิตผ้าผืน งานฝีมือแรงงานคนสินค้าทำมือทุกชิ้น มีคุณภาพ รับประกันสีไม่หลุดลอก เราคือทีมผู้สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม อัตลักษณ์ชายแดนปักษ์ใต้ (อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส)โรงผลิตผ้าผืน เมืองภาคใต้ ประเทศไทย สิ่งที่จำหน่ายคือ ความเป็นมรดกการสืบทอดต่อจากคนสู่รุ่นต่อรุ่นเพื่อยังคงศาสตร์และศิลป์ให้คงอยู่สืบไป พร้อมกับพัฒนากลยุทธ์เพื่อบอกกล่าวความเป็นท้องถิ่น บ้านเกิด วัฒนธรรมการเชื่อมโยงของโบราณสู่ยุคปัจจุบัน สนใจติดต่อ Handmade Thailand.  ผ้าปาเต๊ะ-สุไหงโกลก Tell. 081-598-6409/ 080-703-4950 เราคือผู้ผลิต ID Line.0807034950 ID Page 907108012742250 Instagram : Handmade_Thailand Map : https://goo.gl/maps/Z6pc1RzeErq Youtube :https://www.youtube.com/channel/UC7kCnY8dPrVbleohxdyriqg?view_as=subscriber Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC7kCnY8dPrVbleohxdyriqg Twitter : https://twitter.com/BatikThailand Google+ : https://plus.google.com/u/0/collection/EAV1bB Blogger : https://handmade-thailand.blogspot.com/