โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน 2, 2018

ปาเต๊ะไทยแลนด์ (ผ้าปาเต๊ะ-สุไหงโกลก) 28

รูปภาพ
Hello.
We offer handmade patek products.
In Thailand there are many fine arts and culture.
We try to stay forever. With these works.

สืบสานศิลปะอัตลักษณ์ปาเต๊ะไทย🇹🇭️โดยละครสั้น
"พลิ้ว" ขอขอบคุณทีมงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน
🇹🇭ปาเต๊ะไทยแลนด์🇹🇭 งานแฮนเมด💯%ติดต่อได้ที่.. Facebook Page :ปาเต๊ะไทยแลนด์ Tell. 081-598-6409/ 080-703-4950 เราคือผู้ผลิต ID Line.0807034950 ID Page.907108012742250 Instagram : handmand_thailandGoogle Map : https://goo.gl/maps/4mESZb1N8SR2 Google Map :วิสาหกิจชุมชนผ้าปาเต๊ะบาโงเปาะเล็ง Youtube :ปาเต๊ะไทยแลนด์ (ผ้าปาเต๊ะ-สุไหงโกลก) Twitter : https://twitter.com/BatikThailand Google+ : https://plus.google.com/u/0/collectio... Blogger : https://handmade-thailand.blogspot.com/ สนับสนุนโดย🇹🇭 1.โรงผ้าปาเต๊ะสุไหงโก-ลก
(นายเจ๊ะอาแซ บินเจ๊ะอาหลี)
2.อุทยานผ้าปาเต๊ะ
(ชุมชนบาโงเปาะเล็ง) สำนักงานเทศบาลสุไหงโก-ลก
3.ร้านนินาปาเต๊ะ (นางสาวเจ๊ะอัสรีนา
บินเจ๊ะอาหลี)

รูปภาพ
White
🇹🇭ปาเต๊ะไทยแลนด์🇹🇭งานแฮนเมด 💯% ติดต่อได้ที่..Facebook Page :ปาเต๊ะไทยแลนด์ Tell. 081-598-6409/ 080-703-4950 เราคือผู้ผลิตID Line.0807034950ID Page.907108012742250Instagram : handmand_thailand
Google Map : https://goo.gl/maps/4mESZb1N8SR2Google Map :วิสาหกิจชุมชนผ้าปาเต๊ะบาโงเปาะเล็งYoutube :ปาเต๊ะไทยแลนด์ (ผ้าปาเต๊ะ-สุไหงโกลก)Twitter : https://twitter.com/BatikThailandGoogle+ : https://plus.google.com/u/0/collectio...Blogger : https://handmade-thailand.blogspot.com/ สนับสนุนโดย 🇹🇭1.โรงผ้าปาเต๊ะสุไหงโก-ลก (นายเจ๊ะอาแซ บินเจ๊ะอาหลี)2.อุทยานผ้าปาเต๊ะ (ชุมชนบาโงเปาะเล็ง) สำนักงานเทศบาลสุไหงโก-ลก3.ร้านนินาปาเต๊ะ (นางสาวเจ๊ะอัสรีนา บินเจ๊ะอาหลี)

รูปภาพ
🇹🇭ปาเต๊ะไทยแลนด์🇹🇭
งานแฮนเมด💯%
ติดต่อได้ที่..
Facebook Page : ปาเต๊ะไทยแลนด์ Tell. 081-598-6409/ 080-703-4950 เราคือผู้ผลิต
ID Line.0807034950
ID Page. 907108012742250
Instagram : handmand_thailand
Google Map : https://goo.gl/maps/4mESZb1N8SR2
Google Map : วิสาหกิจชุมชนผ้าปาเต๊ะบาโงเปาะเล็ง
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC7kCnY8dPrVbleohxdyriqg
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC7kCnY8dPrVbleohxdyriqg
Youtube : ปาเต๊ะไทยแลนด์ (ผ้าปาเต๊ะ-สุไหงโกลก)
Twitter : https://twitter.com/BatikThailand
Google+ : https://plus.google.com/u/0/collection/EAV1bB
Blogger : https://handmade-thailand.blogspot.com/
️สนับสนุนโดย🇹🇭
1.โรงผ้าปาเต๊ะสุไหงโก-ลก (นายเจ๊ะอาแซ บินเจ๊ะอาหลี)
2.อุทยานผ้าปาเต๊ะ (ชุมชนบาโงเปาะเล็ง) สำนักงานเทศบาลสุไหงโก-ลก
3.ร้านนินาปาเต๊ะ (นางสาวเจ๊ะอัสรีนา บินเจ๊ะอาหลี)