ปาเต๊ะไทยแลนด์ (ผ้าปาเต๊ะ-สุไหงโกลก) 28

Hello.
We offer handmade patek products.
In Thailand there are many fine arts and culture.
We try to stay forever. With these works.

สืบสานศิลปะอัตลักษณ์ปาเต๊ะไทย🇹🇭โดยละครสั้น
"พลิ้ว"
ขอขอบคุณทีมงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน

🇹🇭ปาเต๊ะไทยแลนด์🇹🇭
งานแฮนเมด 💯% ติดต่อได้ที่..
Facebook Page : ปาเต๊ะไทยแลนด์ Tell. 081-598-6409/ 080-703-4950 เราคือผู้ผลิต
ID Line.0807034950
ID Page. 907108012742250
Instagram : handmand_thailandGoogle Map : https://goo.gl/maps/4mESZb1N8SR2
Google Map : วิสาหกิจชุมชนผ้าปาเต๊ะบาโงเปาะเล็ง
Youtube : ปาเต๊ะไทยแลนด์ (ผ้าปาเต๊ะ-สุไหงโกลก)
Twitter : https://twitter.com/BatikThailand
Google+ : https://plus.google.com/u/0/collectio...
Blogger : https://handmade-thailand.blogspot.com/
สนับสนุนโดย 🇹🇭
1.โรงผ้าปาเต๊ะสุไหงโก-ลก
(นายเจ๊ะอาแซ บินเจ๊ะอาหลี)
2.อุทยานผ้าปาเต๊ะ
(ชุมชนบาโงเปาะเล็ง) สำนักงานเทศบาลสุไหงโก-ลก
3.ร้านนินาปาเต๊ะ (นางสาวเจ๊ะอัสรีนา
บินเจ๊ะอาหลี)

ความคิดเห็น

ผ้าปาเต๊ะไทย

รวมนางแบบ แบบว่าปาเต๊ะไทย