โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์ 25, 2018
รูปภาพ
ทำในสิ่งที่รัก ใส่ใจในสิ่งที่ทำ ผลลัพธ์ที่ได้ คือความสุขอย่างที่เห็นค่ะ 🇹🇭ปาเต๊ะไทยแลนด์🇹🇭 งานแฮนเมด💯% ติดต่อได้ที่..
Facebook Page : ปาเต๊ะไทยแลนด์ Tell. 081-598-6409/ 080-703-4950 เราคือผู้ผลิต
ID Line.0807034950
ID Page. 907108012742250
Instagram : handmand_thailand
Google Map :https://goo.gl/maps/4mESZb1N8SR2
Google Map : วิสาหกิจชุมชนผ้าปาเต๊ะบาโงเปาะเล็ง
Youtube :https://www.youtube.com/channel/UC7kCnY8dPrVbleohxdyriqg
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC7kCnY8dPrVbleohxdyriqg
Youtube : ปาเต๊ะไทยแลนด์ (ผ้าปาเต๊ะ-สุไหงโกลก)
Twitter :https://twitter.com/BatikThailand
Google+ : https://plus.google.com/u/0/collection/EAV1bB
Blogger :https://handmade-thailand.blogspot.com/
️สนับสนุนโดย🇹🇭
1.โรงผ้าปาเต๊ะสุไหงโก-ลก (นายเจ๊ะอาแซ บินเจ๊ะอาหลี)
2.อุทยานผ้าปาเต๊ะ (ชุมชนบาโงเปาะเล็ง) สำนักงานเทศบาลสุไหงโก-ลก
3.ร้านนินาปาเต๊ะ (นางสาวเจ๊ะอัสรีนา บินเจ๊ะอาหลี)รูปภาพ
🇹🇭️🇹🇭️...ปาเต๊ะไทยแลนด์ ...🇹🇭️🇹🇭️ เราอยากเห็นคนไทย "ภูมิใจ" เวลาใช้ของไทย นี่คือ "แบรนด์ไทยและฉันภูมิใจกับมัน" I see Thai people "proud" at the time of use in Thailand. This is a "Thai brand and I'm proud of it." Fabrics Handmade Thailand. Fabric Factory Handmade workman's hand made products are guaranteed quality, no color peeling. Fabric Factory Arts and Cultural Heritage Southern Border Identity Narathiwat Textile Factory, South Thailand What's the deal? Inheritance inherits from generation to generation. To continue the arts and sciences continue to exist. It also develops strategies to inform local, homeland, culture, linking the ancients to the present. Thai Patek Fabrics Factory And art style with handmade. Antique goods Together with the modern era. Quality assurance products in southern Thailand. Contact and inquire
🇹🇭ปาเต๊ะไทยแลนด์🇹🇭 งานแฮนเมด💯% ติดต่อได้ที่..
Facebook Page : ปาเต๊ะไทยแลนด์ Tell. 081-598-6409/ 0…
รูปภาพ
ปาเต๊ะไทยแลนด์ Handmade Thailand100 %
เราอยากเห็นคนไทย
"ภูมิใจ" เวลาใช้ของไทยนี่คือ "แบรนด์ไทยและฉันภูมิใจกับมัน" I see Thai people "proud" at the time of use in
Thailand. This is a "Thai brand and I'm proud of it."
สืบสานศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นคงอยู่สืบไป !!!
ร่วมเวลากว่า 30 ปี ติดต่อสอบถาม.
🇹🇭ปาเต๊ะไทยแลนด์🇹🇭 งานแฮนเมด💯% ติดต่อได้ที่..
Facebook Page : ปาเต๊ะไทยแลนด์ Tell. 081-598-6409/ 080-703-4950 เราคือผู้ผลิต
ID Line.0807034950
ID Page. 907108012742250
Instagram : handmand_thailand
Google Map :https://goo.gl/maps/4mESZb1N8SR2
Google Map : วิสาหกิจชุมชนผ้าปาเต๊ะบาโงเปาะเล็ง
Youtube :https://www.youtube.com/channel/UC7kCnY8dPrVbleohxdyriqg
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC7kCnY8dPrVbleohxdyriqg
Youtube : ปาเต๊ะไทยแลนด์ (ผ้าปาเต๊ะ-สุไหงโกลก)
Twitter :https://twitter.com/BatikThailand
Google+ : https://plus.google.com/u/0/collection/EAV1bB
Blogger :