บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2018
รูปภาพ
Hello.People come to see the product. Reception 🇹🇭ปาเต๊ะไทยแลนด์🇹🇭 งานแฮนเมด💯%ติดต่อได้ที่.. Facebook Page :ปาเต๊ะไทยแลนด์ Tell. 081-598-6409/ 080-703-4950 เราคือผู้ผลิต ID Line.0807034950 ID Page.907108012742250 Instagram : handmand_thailand Google Map : https://goo.gl/maps/4mESZb1N8SR2 Google Map :วิสาหกิจชุมชนผ้าปาเต๊ะบาโงเปาะเล็ง Youtube :ปาเต๊ะไทยแลนด์ (ผ้าปาเต๊ะ-สุไหงโกลก) Youtube :https://www.youtube.com/channel/UC7kCnY8dPrVbleohxdyriqg?view_as=subscriber Twitter : https://twitter.com/BatikThailand Google+ : https://plus.google.com/u/0/collectio... Blogger : https://handmade-thailand.blogspot.com/ สนับสนุนโดย🇹🇭 1.โรงผ้าปาเต๊ะสุไหงโก-ลก (นายเจ๊ะอาแซ บินเจ๊ะอาหลี) 2.อุทยานผ้าปาเต๊ะ (ชุมชนบาโงเปาะเล็ง) สำนักงานเทศบาลสุไหงโก-ลก
รูปภาพ
Sharing the art and culture.
🇹🇭ปาเต๊ะไทยแลนด์🇹🇭 งานแฮนเมด💯%ติดต่อได้ที่.. Facebook Page :ปาเต๊ะไทยแลนด์ Tell. 081-598-6409/ 080-703-4950 เราคือผู้ผลิต ID Line.0807034950 ID Page.907108012742250 Instagram : handmand_thailand Google Map : https://goo.gl/maps/4mESZb1N8SR2 Google Map :วิสาหกิจชุมชนผ้าปาเต๊ะบาโงเปาะเล็ง Youtube :ปาเต๊ะไทยแลนด์ (ผ้าปาเต๊ะ-สุไหงโกลก) Youtube :https://www.youtube.com/channel/UC7kCnY8dPrVbleohxdyriqg?view_as=subscriber Twitter : https://twitter.com/BatikThailand Google+ : https://plus.google.com/u/0/collectio... Blogger : https://handmade-thailand.blogspot.com/ สนับสนุนโดย🇹🇭 1.โรงผ้าปาเต๊ะสุไหงโก-ลก (นายเจ๊ะอาแซ บินเจ๊ะอาหลี) 2.อุทยานผ้าปาเต๊ะ (ชุมชนบาโงเปาะเล็ง) สำนักงานเทศบาลสุไหงโก-ลก 3.ร้านนินาปาเต๊ะ (นางสาวเจ๊ะอัสรีนา บินเจ๊ะอาหลี)
รูปภาพ
Hello.We offer handmade patek products.In Thailand there are many fine arts and culture.We try to stay forever. With these works.🇹🇭ปาเต๊ะไทยแลนด์🇹🇭 งานแฮนเมด💯%ติดต่อได้ที่.. Facebook Page :ปาเต๊ะไทยแลนด์ Tell. 081-598-6409/ 080-703-4950 เราคือผู้ผลิต ID Line.0807034950 ID Page.907108012742250 Instagram : handmand_thailand Google Map : https://goo.gl/maps/4mESZb1N8SR2 Google Map :วิสาหกิจชุมชนผ้าปาเต๊ะบาโงเปาะเล็ง Youtube :ปาเต๊ะไทยแลนด์ (ผ้าปาเต๊ะ-สุไหงโกลก) Youtube :https://www.youtube.com/channel/UC7kCnY8dPrVbleohxdyriqg?view_as=subscriber Twitter : https://twitter.com/BatikThailand Google+ : https://plus.google.com/u/0/collectio... Blogger : https://handmade-thailand.blogspot.com/ สนับสนุนโดย🇹🇭 1.โรงผ้าปาเต๊ะสุไหงโก-ลก (นายเจ๊ะอาแซ บินเจ๊ะอาหลี) 2.อุทยานผ้าปาเต๊ะ (ชุมชนบาโงเปาะเล็ง) สำนักงานเทศบาลสุไหงโก-ลก 3.ร้านนินาปาเต๊ะ (นางสาวเจ๊ะอัสรีนา บินเจ๊ะอาหลี)